BREDBAND PÅ LANDSBYGDEN


Bredbandsutbyggnaden på landsbygden har utvecklats positivt de senaste åren. Områden som framstått som ekonomiskt omöjliga för

bredbandsutbyggnad är numera inkopplade med fiber av bästa kvalitet. Orsakerna till detta kan sammanfattas i konceptet ”Fiber till byn” och

framväxten av en ny folkrörelse – byanätsrörelsen. Genom ett stort ideellt engagemang och eget arbete har byborna helt enkelt ”lockat” marknadskrafterna att bygga bredband längre ut på landsbygden. Detta engagemang kan närmast liknas vid när landsbygden elektrifierades i början på 1900-talet.

Grunden i Fiber till byn är att intresserade bybor kommer i kontakt med en nätägare som är villig att ansluta deras byanät till sitt eget bredbandsnät.

Etableringskostnaderna blir rimliga genom att:


  • Byborna ”bjuder varandra på markintrånget”(annars hamnar den kostnaden på anslutningsavgiften).
  • Lokala grävare används.
  • Byborna samordnar sig och lägger ner mycket ideellt arbete.

Arbetet med ett byanät görs lokalt och en stor del av kostnaden utgörs av grävning. Att kunna reducera markarbetet exempelvis genom samförläggning

kan markant minska kostnaden för ett bredbandsprojekt. Om det grävs för vatten, avlopp, elnät eller nya vägdragningar är det mycket viktigt att undersöka om även rör för bredband kan läggas ner i samma schakt. Stöd och hjälp från en kommun, länsstyrelse, region eller Sametinget är mycket värdefullt när byanät ska byggas. Det är därför en stark rekommendation att informera dessa om bredbandsplanerna och höra 5 på vilket sätt de kan vara behjälpliga. Framgångsrika samarbeten finns exempelvis på Gotland och i Säffle. Detta har gett mer stabil ekonomi i byanätsprojektet samt bättre systematik i bredbandsutbyggnaden. Hittills har mer än 800 byar genom ekonomiska föreningar eller samfälligheter byggt egna nät som sedan anslutits till en större nätoperatör. Avsikten med denna skrift är att ge information och vägledning om hur arbetsgången kan se ut när ett bredbandsnät ska byggas. Grunden för bredbandsutbyggnaden på landsbygden är engagerade bybor och ideellt arbete. Detta arbete gör kalkylen rimlig och projektet genomförbart. Bra bredband är bra för landsbygden och lokalt ledarskap är nyckelordet.Mer info:

Bredbandsforumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bredband till dig som bor på landsbygdenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Jordbruksverket:

Utveckla bredbandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Tillväxtverket:

Bredbandlänk till annan webbplats


ARJEPLOG.COM

© Copyright Arjeplog Kommun & ComDaTe AB & Magnus Lundkvist - All Rights Reserved | info@arjeplog.com | +46 911 232323