Anslagsbevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Ansvarigt organ:
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden

Sammanträdesdatum:
2018-05-24

Förvaringsplats för handlingarna:
Medborgarservice, Arjeplogs kommun

Anslaget sattes upp:
2018-05-31

Anslaget tas ned:
2018-06-22

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Ansvarigt organ:
Allmänna utskottet

Sammanträdesdatum:
2018-05-28

Förvaringsplats för handlingarna:
Medborgarservice, Arjeplogs kommun

Anslaget sattes upp:
2018-06-04

Anslaget tas ned:
2018-06-26

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Ansvarigt organ:
Sociala utskottet

Sammanträdesdatum:
2018-05-28

Förvaringsplats för handlingarna:
Medborgarservice, Arjeplogs kommun

Anslaget sattes upp:
2018-05-31

Anslaget tas ned:
2018-06-22

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Ansvarigt organ:
Sociala utskottet - sekretess

Sammanträdesdatum:
2018-05-28

Förvaringsplats för handlingarna:
Medborgarservice, Arjeplogs kommun

Anslaget sattes upp:
2018-05-31

Anslaget tas ned:
2018-06-22

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Ansvarigt organ:
Demokratiberedningen

Sammanträdesdatum:
2018-05-29

Förvaringsplats för handlingarna:
Kanslienheten, Arjeplogs kommun

Anslaget sattes upp:
2018-05-30

Anslaget tas ned:
2018-06-22

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Ansvarigt organ:
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:
2018-06-11

Förvaringsplats för handlingarna:
Medborgarservice, Arjeplogs kommun

Anslaget sattes upp:
2018-06-18

Anslaget tas ned:
2018-07-11

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Ansvarigt organ:
Kommunstyrelsen sekretess

Sammanträdesdatum:
2018-06-11

Förvaringsplats för handlingarna:
Medborgarservice, Arjeplogs kommun

Anslaget sattes upp:
2018-06-18

Anslaget tas ned:
2018-07-11

Publicerad av: Anette Labba
Senast ändrad: 15 juni 2018

Information

Kanslienheten

Lena Sundström
Telefon 0961-141 3

Anette Labba
Telefon 0961-144 42

Åsa Andersson
Telefon 0961-144 55

Anne Lene Holmström
Telefon 0961-141 34

Kontakt

Öppettider
Växel: 0961-140 00
Mån-Fre: 8.00-16.00


Besök Tingsbacka
Mån-Tors: 8.00-17.00
Fre: 8.00-16.00

Lunchstängt: 12.00-13.00
kommun@arjeplog.se

Besök oss

Arjeplogs Kommun
Tingsbacka, Storgatan 20