06 mars 2017

Tisdagen den 14 mars klockan 16:45 är alla som vill välkomna att träffa tekniska enhetens personal på Laisvalls fjällcamp.

Välkomna att ställa frågor och komma med synpunkter om vatten, avlopp, renhållning, snöröjning, kollektivtrafik, gator, parker, vägbelysning och allting annat!

Publicerad av: Fredrik Westerlund
Senast ändrad: 06 mars 2017