16 mars 2017

Varför är påsklovet vecka 15?

Många undrar varför påsklovet ibland är före påsk och ibland efter påsk. Vi försöker att reda ut funderingarna kring skoldagar och lov!

Varje år ska elever i grund- och gymnasieskolan ha 178 skoldagar, men exakt hur de placeras i kalendern är en fråga för barn- och utbildningsutskottet.

Beroende av hur helger och röda dagar ligger under året kan läsårsplanen se ganska olika ut från år till år. Ibland har skolavslutningen till exempel varit så tidigt som den 9 juni, men i år är den så sent som den 16 juni. Vi försöker att ta hänsyn till de yngsta barnens behov av lov, samordning av skolskjutsar, möjligheten till goda kommunikationer för de elever på gymnasiet som kommer från andra orter, samt i viss mån till hur våra grannkommuner planerar sitt läsår.

Det är helt enkelt mycket att ta hänsyn till. Just påsklovet brukar variera beroende av när påsken infaller. Oftast har vi påsklov veckan efter påsk, men i år, när påsken ligger lite senare, valde vi att ha lovet vecka 15. När det fäller höst- och sportlovet försöker vi att hålla dem till vecka 44 och vecka 10 varje år.

Grundskolans läsårsplan för 2017/2018 ligger redan ute och kan läsas här.

Publicerad av: Fredrik Westerlund
Senast ändrad: 16 mars 2017