05 september 2017

Bekämpa jätteloka

I dagarna får de mest berörda hushållen ett utskick om bekämpning av jätteloka, en invasiv art som minskar den biologiska mångfalden och kan orsaka skador på huden. Informera miljöenheten om du upptäcker jätteloka och bekämpa den på mark du sköter. Men var försiktig! Att handskas med jätteloka kräver kunskap.

Utskicket finns som pdf för nedladdning och utskriftPDF. Information finns också på Vårdguidenlänk till annan webbplats och hos Giftinformationscentralenlänk till annan webbplats.

Publicerad av: Fredrik Westerlund
Senast ändrad: 05 september 2017