Hemsjukvård

Fr. o m 1 februari 2013 ansvarar kommunen för hemsjukvård och hembesök inom hälso- och sjukvård till och med sjuksköterske- arbetsterapeut- och sjukgymnastnivå. Det gäller för alla patienter över 18 år.

Tröskelprincipen : Innebär att patienter i första hand ska ta sig till hälsocentralen för vård. För de personer (över 18 år) som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller social situation inte på egen hand eller med stöd kan uppsöka hälsocentralen ansvarar kommunen för den hälso- och sjukvård som ges i hemmet.

Hemsjukvård: Hemsjukvård innebär hälso- och sjukvård när den ges i patientens bostad eller motsvarande och där ansvaret för de medicinska åtgärderna är sammanhängande över tid dvs. sjuksköterskeinsatser samt rehabiliterande åtgärder av sjukgymnast eller arbetsterapeut hos en patient som är inskriven i hemsjukvård, där det finns en upprättad samordnad plan och där behovet är under en längre period. Till skillnad från hemtjänst som ges i form av ett biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen efter en ansökan från den enskilde.

Hembesök: Med hembesök menas öppenvårdsbesök i patientens bostad dvs. planerade hembesök av sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast där någon av dessa (eller en läkare) bedömt att det finns ett behov av detta och patienten inte kan ta sig till hälsocentralen. Det kan till exempel vara ett besök för att ta prover, såromläggning, suturtagning etc. Ett oplanerat hembesök avser insats från sjuksköterska vid oförutsedda behov. Dessa ska vara av sådan art att dessa besök kan vänta till nästföljande vardag. Obs att det inte handlar om akuta händelser som ska hanteras som vanligt av landstingets sjukvård.

Palliativ vård: Kommunen övertar ansvaret för hemsjukvårdsinsatser vid palliativ vård i hemmet.

Medicinsk fotvård: Kommunen övertar ansvaret för den medicinska fotvården utifrån tröskelprincipen.

Rehabilitering: Rehabiliteringsinsatser som utförs i hemmet övergår till kommunen. Hembesök som ingår i en patientutredning som utförs av hälsocentralens hälso- och sjukvårdspersonal omfattas inte.

Hjälpmedel för funktionsnedsättning: Kommunen övertar förskrivnings- och kostnadsansvaret för hjälpmedel till de patienter som omfattas av kommunaliseringen. Alla typer av förskrivning som sker i hemmet övergår till kommunen. Hjälpmedel som förskrivs inom specialistfunktioner samt vissa andra specialistkonsulter omfattas inte.

Inkontinenshjälpmedel, diabetestekniska hjälpmedel samt sjukvårdsmaterial: Förskrivnings- och kostnadsansvar för inkontinens- och diabetestekniska hjälpmedel till hemsjukvårdspatienter övergår till kommunen. Sjukvårdsmaterial likaså.

Bostadsanpassning: Ansvaret för utfärdande av intyg för bostadsanpassning övergår till kommunen.

Publicerad av: Mari Antonsson
Senast ändrad: 12 mars 2017

Information

Har du frågor om hemsjukvården, kontakta:

Robert Cortinovis
Socialchef
Telefon 0961 - 142 76

Elinor Lindahl
Enhetschef HSE-enheten
Telefon 070-527 89 76

Solweig Hedman
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Telefon 0961 - 141 36

Distriktssköterskor
Telefon 0961 - 142 16
Telefontid mån, tis, tors,
08:00-09:00

Nationellt kortnummer för sjukvårdsrådgivning per telefon dygnet runt: 1177

Användbara länkar InformationsbroschyrPDF
InformationsbrevPDF


Kontakt

Öppettider
Växel: 0961-140 00
Mån-Tors: 7.30-16.30
Fre: 7.30-16.00

Sommartid (1/6-31/8) stänger vi 16.00 mån-tors och 15.00 fre.

Besök Tingsbacka
Mån-Tors: 8.00-17.00
Fre: 8.00-16.00

Lunchstängt: 12.00-13.00
kommun@arjeplog.se

Besök oss

Arjeplogs Kommun
Tingsbacka, Storgatan 20

Evenemang
Oktober
ti on to fr
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31