Hållbar skotertrafik i Arjeplogs Kommun

Arjeplogs kommun har de senaste åren i dialog med rennäring, besöksnäring och skoterföreningar identifierat en problembild angående nuvarande former för skotertrafik. Det begränsar lokal näringslivsutveckling och attraktivitet i Arjeplogs kommun och kan ge negativa miljöeffekter.

Näringslivsutvecklingsprojektet syftar till att i samverkan ta fram underlag och modeller som grund för fortsatta åtgärder för en hållbar skotertrafik som inte medför olägenheter för rennäringen, som ger tydliga förutsättningar för utveckling av skoterturism och vilar på en hållbar ledinfrastruktur.

Projektet är en förstudie som pågår under 2018 som bland annat ska resultera i en samlad bild av skotertrafiken i Arjeplog och en eller flera ansökningar om genomförandeprojekt.

Se länkarna till höger för mer information!

Frågor om projektet ställs till Erika Forsberg:
erika.forsberg@arjeplog.se

Projektet delfinansieras av Länsstyrelsen i Norrbotten.

 

26/2 Uppstarts och inspirationsföreläsning med personal från Frostviken
Läs mer om deras arbete här: http://www.stromsund.se/759.htmllänk till annan webbplats

Mars-April Inventering av skoterleder

Publicerad av: Erika Forsberg
Senast ändrad: 28 februari 2018

Rubrik

Hållbar skoterturism i Arjeplogs kommun

ProjektbeslutPDF

ProjektplanPDF

Kontakt

Öppettider
Växel: 0961-140 00
Mån-Fre: 8.00-16.00


Besök Tingsbacka
Mån-Tors: 8.00-17.00
Fre: 8.00-16.00

Lunchstängt: 12.00-13.00
kommun@arjeplog.se