Planer

Planer för utveckling

I Arjeplogs kommun planerar vi för framtiden. Här finns människor, miljöer och ett näringsliv med fantastisk potential. Unika förutsättningar att möta utmaningar och ta vara på möjligheter. Med en bra planberedskap förkuserar vi rätt och underlättar genomförande av investeringar och andra utvecklingsåtgärder.

Under 2017 är bland annat följande planer under framtagande:

- Framåt - Åvddån - "Lokal utvecklingsstrategi och översiktsplan
- Kommunikationsstrategi

Aktuella detaljplaner för samråd hittas här.


Foto: Johan Fjellström.

Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad: 16 april 2018

Information

Utvecklingsstrateg
Ingela Edholm Forsberg
0961-143 50

Kommunikatör
Martin Stråmo

Kontakt

Öppettider
Växel: 0961-140 00
Mån-Fre: 8.00-16.00


Besök Tingsbacka
Mån-Tors: 8.00-17.00
Fre: 8.00-16.00

Lunchstängt: 12.00-13.00
kommun@arjeplog.se