Mål & Vision

Vision

Åvddån - Lokal utvecklingsstrategi och översiktsplan - ska vara ett verktyg  i arbetet mot den vision somvisar riktningen för kommunen utveckling framåt. I linje med de övergripande visionerna för länet ”Norrbotten- för attraktiv livsmiljö och hållbar tillväxt” och "Norrbottningarna ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt" siktar vi mot vår vision.

Arjeplogs kommun
- Världskänd för attraktiv livsmiljö och kreativ tillväxt

Arjeplogs kommun ska bli känd för framtidstro, öppenhet, tillåtande kreativt klimat och mångfald, vilket leder till ständig tillväxt och utveckling. Arjeplogs kommun ska upplevas som en attraktiv bostadsort där medborgarna har tillgång till trygg och god livsmiljö, bra arbetsklimat, god omsorg samt bra boende.  

Arjeplogs kommun” - är hela kommunen och alla invånare. Visionen tillhör alla oss som bor och verkar här; privatpersoner, anställda, politiker, företagare, föreningar, organisationer, unga, äldre, urfolk, nyinflyttade ... Ju fler vi är som tror på och hänger med på resan mot framtidens kommun desto större chans är det att vi lyckas förverkliga vår vision.

”Världskänd” - i en globaliserad värld är det viktigt att ha ett starkt och konkurrenskraftigt varumärke som en attraktiv plats för boende, studerande, besökare och företag. Vi kan alla hjälpas åt att stärka varumärket och sprida berättelsen om Arjeplogs kommun.  

”Attraktiv livsmiljö - i takt med människors ökade rörlighet och stegrande konkurrens om företag, boende och kompetens blir platsens attraktivitet allt viktigare för att attrahera företag och boende. Det handlar om allt från service, skola, omsorg, boende och företagsklimat till kultur, fritidsutbud, gestaltning av utemiljön, mötesplatser och en orts ”anda”. Vi kan utveckla Arjeplogs kommuns unikitet och styrkor så att vi erbjuder en konkurrenskraftig attraktiv livsmiljö utifrån våra specifika förutsättningar.

”Kreativ tillväxt” - förmåga att se ovanliga samband, lämna gamla hjulspår och hitta nya genomförbara lösningar är en beskrivning av kreativitet. Genom  historien har Arjeplogs kommun fostrat kreativa människor. När en kreativ idé omsätts till en produkt eller tjänst som används har den blivit en innovation som bidrar till tillväxt. För detta behövs både pionjärer och entreprenörer med olika sorters kreativa egenskaper. ”Talang, teknik, och tolerans” har framförts som positiva drivkrafter. Vi kan tillsammans skapa ett tillåtande  klimat som stimulerar en kreativ tillväxt som både är innovativ och hållbar.


Publicerad av: Mari Antonsson
Senast ändrad: 12 mars 2017

Information

Utvecklingsstrateg
Ingela Edholm Forsberg
0961-143 50

Kommunikatör
Fredrik Westerlund
0961-143 52

Kontakt

Öppettider
Växel: 0961-140 00
Mån-Fre: 8.00-16.00


Besök Tingsbacka
Mån-Tors: 8.00-17.00
Fre: 8.00-16.00

Lunchstängt: 12.00-13.00
kommun@arjeplog.se