Natur- och friluftsprogram

Arjeplogs kommun har tagit fram ett förslag till program för natur och friluftsliv. Syftet är att visa hur kommunen vill arbeta för att natur- och kulturmiljöer ska förvaltas hållbart och utgöra en viktig utvecklingsfaktor i Arjeplogs kommun. Programmet ska vara ett verktyg för att genomföra konkreta åtgärder.

Programmet utgår från förslag och synpunkter som inkommit i olika samråd, enkäter och workshops med olika aktörer samt från nationella och regionala mål, underlag och genomförda inventeringar. Det som kommunen redan beslutat och som passar in i programmet har också tagits med.

Ett stort tack till alla som deltagit i framtagandet!

Nu vill vi ge ännu en möjlighet att lämna synpunkter på förslaget innan det ska presenteras och gå vidare till Kommunfullmäktige för antagande.

Förslag till Natur- och friluftsprogramPDF

Ni är välkomna att lämna synpunkter per mail, brev eller telefon helst innan 31 oktober men senast den 7 november, märk remissvaret ”Natur- och friluftsprogram”.

Hör också gärna av er om ni vill ha programmet i pappersformat eller om ni har funderingar. Läs faktaunderlagen nedan för mer information.

Närnatur i ArjeplogPDF

Närnatur i LaisvallPDF

Närnatur i MellanströmPDF

Närnatur i SlagnäsPDF

Faktaunderlag Natur- & FriluftsprogramPDF

Publicerad av: Mari Antonsson
Senast ändrad: 12 mars 2017

Rubrik

Pufftext här...

Kontakt

Öppettider
Växel: 0961-140 00
Mån-Tors: 7.30-16.30
Fre: 7.30-16.00

Sommartid (1/6-31/8) stänger vi 16.00 mån-tors och 15.00 fre.

Besök Tingsbacka
Mån-Tors: 8.00-17.00
Fre: 8.00-16.00

Lunchstängt: 12.00-13.00
kommun@arjeplog.se