Utvecklingsstrategi & Översiktsplan

Under 2016 ska vi i Arjeplogs kommun slutföra arbetet med att enas om en "Lokal utvecklingsstrategi och översiktsplan" och ta fram olika åtgärder för hur vi ska jobba lokalt för en hållbar framtid.

Arbetet är försenat men börjar inte på nytt utan utgår från tidigare planer, utvecklingsarbete och översiktsplansamråd. Många innevånare, föreningar och företag har lagt ner stort engagemang. Idéer och förslag som redan tagits fram tas till vara.

Planering för attraktiv livsmiljö och kreativ tillväxt

Som en del i arbetet har kommunen har deltagit i Tillväxtverkets program ”Samhällsplanering för näringslivets utveckling”. Det handlade om att ta fram smarta planeringsunderlag, hitta innovativa arbetsmetoder för brett deltagande och öka kunskapen om planering och tillväxt. Resultaten inarbetas i planen.

Regionalt sammanhang - allt hänger ihop

En kommuns planering för hur mark, vatten och bebyggelse ska användas påverkar utvecklingen. Det handlar om bra planering för näringslivet, som fordonstestverksamhet, besöksnäring och rennäring. Men även om sociala värden. Människor som trivs och mår bra är ett villkor för ekonomisk utveckling. Fysisk planering kan skapa förutsättningar för en attraktiv livsmiljö med bra boende, skola, äldrevård, kultur, friluftsliv. Allt hänger ihop.

Arjeplog hänger ihop med Norrbotten och resten av världen

Vår lokala planering är sammanlänkad och beroende av vår omvärld. I den ”Regionala utvecklingsstrategi för en hållbar framtid i Norrbotten 2020” har man enats om samverkan och prioriteringar för länet, utifrån nationella och internationella strategier som ”Europa 2020”. Länsstrategin förkortas RUS och utgör ram också för vårt lokala utvecklingsarbete i Arjeplog, vår lokala utvecklingsstrategi och översiktsplan.

Publicerad av: Mari Antonsson
Senast ändrad: 12 mars 2017

Information

Utvecklingsstrateg
Ingela Edholm Forsberg
0961-143 50

Kommunikatör
Fredrik Westerlund
0961-143 52

Kontakt

Öppettider
Växel: 0961-140 00
Mån-Tors: 7.30-16.30
Fre: 7.30-16.00

Sommartid (1/6-31/8) stänger vi 16.00 mån-tors och 15.00 fre.

Besök Tingsbacka
Mån-Tors: 8.00-17.00
Fre: 8.00-16.00

Lunchstängt: 12.00-13.00
kommun@arjeplog.se