Kultur

Arjeplogs kultur sträcker sig tillbaka till fångstkulturens nästan 10 000 år gamla bosättningar via jordbruk, skogsbruk och gruvnäring, till dagens moderna samhälle. Här finns spår från det förgångna och vi sätter ständigt nya.

Publicerad av: Fredrik Westerlund
Senast ändrad: 06 juni 2016