Tillfälliga Skoterförbud
2016 - 2017

Tillfälliga skoterförbud inom Arjeplogs kommun

Beslut fattat med stöd av 3 § terrängkörningslagen (1975:1313) och 15 § terrängkörningsförordningen (1997:713) att förbud att färdas med snöskoter skall gälla inom nedan uppräknade områden i Arjeplogs kommun.

Semisjaur-Njarg sameby - kartaPDF

Från och med 29 december 2016 till längst 5 januari 2017:
Tjidtjak

Förbudet tillkommer med hänsyn till rennäringens intressen. 

Undantag och upplysningar:
Från förbudet undantas personal som anges i 1 §, terrängkörningsförordningen.
Trafik längs färdstråket mellan Vuoggatjålmjávrre och Jurunjávrre tillåtet på södra sidan av Seldutjåhkå. Undantag gäller ortsbors färd kortaste väg till och från eventuella fritidshus inom förbudsområdet. Ortsboundantag kan i övrigt beviljas efter ansökan om dispens.

Beslutet gäller även om det överklagas.

Läs gärna Snöskoterrådets och Svenska samers riksförbunds broschyr:
Renar och snöskotertrafik - tips och råd om hur du som snöskoterförare kan visa hänsyn och respekt om du möter renar på din färdPDF.

Information
Kommunens beslut 2016-11-08 har överklagats och upphävts av regeringen med hänvisning till brister i ärendets handläggning.
Beslut från 2016-12-22 och 2016-12-29 omfattas inte av regeringens beslut om upphävande. 
Kommunen kommer att göra en översyn av rutinerna för handläggning av ansökningar om förbud för skoterkörning.

Nedan syns en lågupplöst version av kartan. För en större version, se högre upp på sidan.

Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad: 30 december 2016

Tillfälliga skoterförbud
2016 - 2017

Semisjaur-Njarg samebyPDF

Broschyr: Renar och snöskoterPDF

Kartor finns här ovan samt i Tingsbackas entré.