Tillfälliga skoterförbud
2016 - 2017

Tillfälliga skoterförbud inom Arjeplogs kommun

Beslut fattat med stöd av 3 § terrängkörningslagen (1975:1313) och 15 § terrängkörningsförordningen (1997:713) att förbud att färdas med snöskoter skall gälla inom nedan uppräknade områden i Arjeplogs kommun.

Förbudet har tillkommit med hänsyn till rennäringens intressen. Personal undantas som anges i 1 §, punkt 1-6 Terrängkörningsförordningen.

Karta skoterförbud Semisjaur-NjargPDF
Karta skoterförbud SvaipaPDF
Karta skoterförbud Luokta-MavasPDF

Semisjaur-Njarg sameby:

Från och med 17 april till barmarksperioden 2017.

Fierrás med Tjállasvárddo, på kartan område 4.
Pieljekaise väster om Kungsleden, på kartan område 5.
Tjidtják, på kartan område 2.

Från och med 18 april till barmarksperioden 2017.

Njássja, på kartan område 1.

Undantag för färdstråk:

 • Vuoggatjålme till Gárdávrre väster om Tjidtjákgájsse.
 • Vuoggatjålme till stortoppen på Tjidtjákgájsse via Ruopsok.
 • Tjärnberg till Gruombajávrre.
 • Tjärnberg till Kriehpejávrre och vidare till stortoppen på Tjidtjákgájsse.
 • Ballastviken längs Davnasjåhkå till Gåjvojávrre.
 • Ballastviken över Sädvajaure, väster om Vielvet i en rak linje ned till Laisdalen.
 • Från färdstråket Ballastviken – Laisdalen till Årjje Vállavratj.
 • Gájtsjávrres västspets till norr höjden 825 till trädgränsen på Duolbakgielas

Svaipa sameby

Från och med 18 april till barmarksperioden 2017.

Kráhpiesvárrie, på kartan område 3.
Tjamuok, på kartan område 3.
Jeärtta, på kartan område 3.

Luokta-Mavas sameby:

Från och med 13 april till barmarksperioden 2017.

Område på norra sidan av Piteälven i anslutning fjällen Árvesduoddar och Siejdvárre utvidgat längs kommungränsen till Parka via fjället Gájsásj.

Undantag för färdstråk:

 • Skuhppe – Niedajávvre – Slubbojávvre - Duorbunjávvre längs Duorbunjåhka och längs Gierggemåhkjåhkå och längs myrarna österut till vandringsleden mot Vuovlakjåhka- längs vandringsleden till Rävudden.
 • Längs vandringsleden från Siejdegávva vía Suollakjávrre till Vuovlakjåhkka – längs vandringsleden från Vuovlakjåhka norrut till trädgänsen –rak linje längs myrarna till östra delen av Árvesjávvre.
 • Leden från Áhkábákte och leden mot Rissájávrre.

Rambeslut för skoterförbud

Beslut skoterförbud Luokta-MavasPDF
Rambeslut Semisjaur-Njarg 2017PDF

Rambeslut Svaipa 2017PDF

Publicerad av: Fredrik Westerlund
Senast ändrad: 12 april 2017

Tillfälliga skoterförbud
2016 - 2017

Broschyr: Renar och snöskoterPDF

Kartor finns även på Tingsbacka.

Evenemang
Redirect