Tillfälliga skoterförbud
2016 - 2017

Tillfälliga skoterförbud inom Arjeplogs kommun

Beslut fattat med stöd av 3 § terrängkörningslagen (1975:1313) och 15 § terrängkörningsförordningen (1997:713) att förbud att färdas med snöskoter skall gälla inom nedan uppräknade områden i Arjeplogs kommun.

För närvarande gäller inga tillfälliga skoterförbud.

Rambeslut för skoterförbud

Rambeslut Semisjaur-Njarg 2017PDF
Rambeslut Svaipa 2017PDF
Kartor 2017PDF

Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad: 29 mars 2017

Tillfälliga skoterförbud
2016 - 2017

Broschyr: Renar och snöskoterPDF

Kartor finns även på Tingsbacka.

Evenemang
Redirect