Tillfälliga skoterförbud
2017 - 2018

Tillfälliga skoterförbud inom Arjeplogs kommun

Beslut fattat med stöd av 3 § terrängkörningslagen (1975:1313) och 15 § terrängkörningsförordningen (1997:713) att förbud att färdas med snöskoter skall gälla inom nedan uppräknade områden i Arjeplogs kommun.

Förbudet har tillkommit med hänsyn till rennäringens intressen. Personal undantas som anges i 1 §, punkt 1-6 Terrängkörningsförordningen. Ytterligare undantag kan prövas av kommunen genom ansökan om dispens.

Område A (Bäno):
14 november till längst 24 december

Område B (Tjidtják):
14 november till längst 8 januari

Område C (Pieljekaise):
14 november till längst 8 januari

Karta område A, B & C:
png-format
pdf-formatPDF

Publicerad av: Fredrik Westerlund
Senast ändrad: 07 november 2017

Tillfälliga skoterförbud
2017 - 2018

Broschyr: Renar och snöskoterPDF

Kartor finns även på Tingsbacka.

Evenemang
Redirect