Blanketter och dokument, föreskrifter & riktlinjer

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
Dödsboanmälan blankettöppnas i nytt fönster 97.6 kB 2015-04-27 15.23
Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen.DOCöppnas i nytt fönster 42 kB 2014-06-02 07.00
Ansökan om insatser enligt LSS.DOCöppnas i nytt fönster 43.5 kB 2014-06-12 08.08
Ansökan färdtjänstöppnas i nytt fönster 155.1 kB 2015-01-05 10.28
Ansökan riksfärdtjänstöppnas i nytt fönster 112.6 kB 2015-01-05 10.29
Norrbus+-+Samtycke+till+utlämnande+av+uppgifter.pdföppnas i nytt fönster 178.9 kB 2015-03-24 08.53
Ansökan försörjningsstöd.pdföppnas i nytt fönster 440.7 kB 2015-04-13 13.14
Säg vad Du tycker.docxöppnas i nytt fönster 28.2 kB 2015-05-08 12.50
Ansökningsblankett 2017 f-stöd.pdföppnas i nytt fönster 234.8 kB 2018-02-15 11.34

 

Dina uppgifter registreras
De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster kommer Arjeplogs kommun att registrera i datasystem. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantör) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Regsitreringen kan också säkra information som är av livsavgörande betydelse.

Uppgifterna kommer att sparas så länge de behövs i verksamheten. Vill du veta exakt hur länge de sparas kan du vända dig till kommunens kundtjänst. Om du är missnöjd med hur Arjeplogs kommun behandlar personuppgifter om dig har du möjlighet att lämna klagomål till Datainspektionen. För mer information om dataskydd, se Datainspektionens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktperson:
Caroline Grefbäck
+46 (0)961-141 06 / +46 (0)70-571 58 59

Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad: 08 mars 2018