Blanketter

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
Anhorigs ansokan om forvaltare.pdföppnas i nytt fönster 44.5 kB 2015-03-26 08.31
Anhorigs ansokan om god man.pdföppnas i nytt fönster 41.4 kB 2015-03-26 08.31
Anmälan om ifrågasatt lämplighet.pdföppnas i nytt fönster 45.6 kB 2015-03-26 08.31
Ansokan for omyndig att driva rorelse.pdföppnas i nytt fönster 48.7 kB 2015-03-26 08.31
Ansökan förmyndare om samtycke till uttag av spärrade medel.pdföppnas i nytt fönster 47.5 kB 2015-03-26 08.31
Ansökan om försäljning av fastighet.pdföppnas i nytt fönster 48.3 kB 2015-03-26 08.31
Ansökan om samtycke till uttag av spärrade medel.pdföppnas i nytt fönster 47.5 kB 2015-03-26 08.31
Arvodesräkning+för+god+man+Asyl+o+PUT.pdföppnas i nytt fönster 91 kB 2016-09-26 09.14
Arvodesräkning för särskild förordnad vårdnadshavare SFV.pdföppnas i nytt fönster 72.5 kB 2015-03-26 08.31
Att vara godman eller förvaltare.pdföppnas i nytt fönster 49.8 kB 2015-03-26 08.31
Bedömning av lämplighet.pdföppnas i nytt fönster 43.1 kB 2015-03-26 08.31
Checklista för årsräkningsblanketten.pdföppnas i nytt fönster 54.4 kB 2015-03-30 09.21
Egen ansokan om forvaltare.pdföppnas i nytt fönster 44.7 kB 2015-03-26 08.31
Egen ansokan om god man.pdföppnas i nytt fönster 50.6 kB 2015-03-26 08.31
Innehållsförteckning till årsräkning.pdföppnas i nytt fönster 48.3 kB 2015-03-26 08.31
Intresseanmälan att bli god man eller förvaltare.pdföppnas i nytt fönster 42.1 kB 2015-03-26 08.31
Körjournal+för+god+man+eller+förvaltare.pdföppnas i nytt fönster 77.5 kB 2016-09-26 09.15
Redogorelse 2015.pdföppnas i nytt fönster 66.4 kB 2015-03-26 08.31
Samtycke från anhöriga-förvaltarskap.pdföppnas i nytt fönster 44 kB 2015-03-26 08.31
Samtycke från anhöriga - godmanskap.pdföppnas i nytt fönster 44 kB 2015-03-26 08.31
Släktförteckning för huvudman.pdföppnas i nytt fönster 42.7 kB 2015-03-26 08.31
Specifikation av inkomster.pdföppnas i nytt fönster 55.5 kB 2015-03-30 09.22
Specifikation av utgifter.pdföppnas i nytt fönster 56 kB 2015-03-30 09.22
Tillgångsförteckning.pdföppnas i nytt fönster 52.4 kB 2015-03-30 09.21
Årsräkning 2015.pdföppnas i nytt fönster 50.6 kB 2015-03-26 08.31

 

Dina uppgifter registreras
De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster kommer Arjeplogs kommun att registrera i datasystem. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantör) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Regsitreringen kan också säkra information som är av livsavgörande betydelse.

Uppgifterna kommer att sparas så länge de behövs i verksamheten. Vill du veta exakt hur länge de sparas kan du vända dig till kommunens kundtjänst. Om du är missnöjd med hur Arjeplogs kommun behandlar personuppgifter om dig har du möjlighet att lämna klagomål till Datainspektionen. För mer information om dataskydd, se Datainspektionens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad: 12 december 2018

Information

Kundtjänst
medborgarservice@arjeplog.se
0961-144 44

Dataskyddsombud
Isak Nyberg
E-post: isak.nyberg@skelleftea.se
Telefon: 0910-73 46 44 eller 070-673 52 00

Kontakt

Öppettider
Växel: 0961-140 00
Mån-Fre: 8.00-16.00


Besök Tingsbacka
Mån-Tors: 8.00-17.00
Fre: 8.00-16.00

Lunchstängt: 12.00-13.00
kommun@arjeplog.se

Dexter

Skolexpedition för:
-Grundskola och gymnasiumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

IST Förskola

Skolexpedition för:
-Förskola och skolbarnomsorglänk till annan webbplats