Värmepump

Berg- jord- och vattenvärmepump

För att få installera en värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten krävs tillstånd från Miljö-, bygg- och räddningsnämnden.

Detta behövs i ansökan:

- komplett ifylld ansökningsblankett - Installation av värmepump länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

- situationsplan (tomtkarta)

- en skriftlig överenskommelse med granne eller markägare om borrhål placeras närmare tomtgräns än 10 meter eller om kollektorslangen läggs på annans mark- eller vattenområde.

Situationsplanen ska visa anläggningens placering med eventuella borrhål och kollektor-slangar, byggnader, närliggande vattentäkter, vattendrag, avloppsanläggningar mm.

Vattenskyddsområde

Inom vattenskyddsområden kan förbud mot inrättande av värmepumpsanläggning råda, alternativt så kan det krävas särskilt medgivande från nämnden. För att ta reda på om det finns särskilda bestämmelser i ditt område kontakta miljöenheten för rådgivning.

Luftvärmepump

Luftvärmepump för en- eller tvåfamiljsfastigheter som ska inrättas och användas inom detaljplanelagt område och samlad bebyggelse (finns angivet i Lokala föreskrifter hälsa och miljö) ska anmälas till nämnden. Blankett här! länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

I anmälan ska situationsritning med placering av luftvärmepumpen bifogas.

Avgift

En handläggningsavgift för tillståndet tas ut. Avgiftens storlek finns angivet i Taxor för Arjeplogs kommun som beslutas av Kommunfullmäktige.

Avvakta miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut innan inrättande av värmepumpsanläggning påbörjas.

Länkar och dokument:

Energimyndighetens information om värmepumparlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

SGUs vägledning för att borra brunn, Normbrunn -16länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Riktlinjer för anläggande av sjövärmePDF

Lokala föreskrifter hälsa och miljölänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Höstbild. Arjeplogs kommun.

Höstbild tagen i Arjeplog. Foto: Johan Fjellström.

Publicerad av: Joel Vikström
Senast ändrad: 05 mars 2020

Kontakt

Öppettider
Växel: 0961 - 140 00
Mån-Fre: 8.00-17.00

Dag före röd dag:
09.00-13.00

Medborgarservice
0961-144 44
Mån-Fre: 09.00-16.00

Socialtjänsten
ifo@arjeplog.se
Mån-Fre: 09.00-16.00

Lunchstängt: 12.00-13.00
kommun@arjeplog.se

Besök oss

Arjeplogs Kommun
Tingsbacka, Storgatan 20

Evenemang
Juni
ti on to fr
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30