Slamtömning

Du som har egen brunn eller eget avlopp ansvarar för att din brunn fungerar och att den inte förorenar miljön. Det är viktigt att brunnen eller den slutna tanken töms årligen eller regelbundet för att avloppsanläggning ska fungera och inte förorena miljön. Enligt §21 i Arjeplogs kommuns renhållningsföreskrift ska slam från enskilda tankar och slamavskiljare tömmas minst en gång per år.

Enligt den lokala renhållningsföreskriften §§ 19, 21 kan man söka dispens för förlängt tömningsintervall eller uppehåll i tömning för slambrunn. Dispens för glesare tömning eller uppehåll i tömning söks hos Miljö-, bygg-, och räddningsnämnden.

Avloppsanläggningen ska uppfylla de krav som Naturvårdsverket ställer på enskilda avlopp.
I normalfallet ska följande förutsättningar vara uppfyllda för att få dispens om förlängt tömningsintervall eller uppehåll i tömning:

  • Slamavskiljaren ska vara rätt dimensionerad och att reningsanläggningen består av en slamavskiljare med efterföljande rening (infiltration, markbädd).

  • För bad-, dusch- och tvättvatten krävs tvåkammarbrunn och för WC krävs trekammarbrunn på minst 2m3 för permanent bostad och 1,5m3 på fritidsbostad.

  • Belastningen på anläggningen är låg dvs. att det antingen bor få personer i hushållet eller att det är fråga om fritidsboende.

Vid beviljad dispens eller uppehåll i hämtning gäller intervallen:

  • Förlängt hämtningsintervall kan beviljas till maximalt vart tredje år för fritidshus och vartannat år för permanent bostad.

  • Medgivande till förlängt hämtningsintervall för slamtömning gäller i max fem år.

  • Medgivanden gäller så länge nyttjande- eller ägarförhållandena inte ändras dock max i fem år.

  • Uppehåll i hämtning gäller i 3 år.

  • Medgivanden kan återkallas om olägenheter ur hälso- eller miljöskyddssynpunkt uppstår.Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad: 10 oktober 2018

Information

VA-Ingenjör
Jonas Callin
Telefon 0961 - 141 20
Mobil 070 - 279 54 97

Jour-telefon: 0961-105 25

Kundtjänst 
medborgarservice@arjeplog.se
0961-144 44

Miljöinspektör
Margita Classon
Telefon: 0961 - 142 01
Malin Laestander
Telefon: 0961 - 141 80

Användbara länkar
Allmänna bestämmelser vatten och avloppPDF
Skyddsföreskrifter HornavanPDF
Skyddsföreskrifter LaisvallPDF
Kem- och bionalys av utgående vatten 2014PDF

Kontakt

Öppettider
Växel: 0961-140 00
Mån-Fre: 8.00-16.00


Besök Tingsbacka
Mån-Tors: 8.00-17.00
Fre: 8.00-16.00

Lunchstängt: 12.00-13.00
kommun@arjeplog.se

Besök oss

Arjeplogs Kommun
Tingsbacka, Storgatan 20