Ekonomi

På följande sidor finns en överblick över Arjeplog kommuns ekonomi och budget. Du hittar bland annat beskrivningar över ekonomiska begrepp och den årscykel som vi arbetar efter.

Fakturafrågor

Har du frågor gällande fakturor från oss är du varmt välkommen att kontakta oss!

Gäller frågorna vatten, avlopp, renhållning, slambrunnstömning, fjärrvärme eller dylikt?
Kundtjänst 0961 - 144 44 eller e-post medborgarservice@arjeplog.se

Gäller frågorna barnomsorg, äldreomsorg, hyror, parkering eller dylikt?
Skicka e-post till faktura@arjeplog.se

Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad: 10 maj 2019