Taxor och avgifter

Kommunens verksamhet finansieras i huvudsak av skatteintäkter och statsbidrag. Vissa verksamheter finansieras dock helt eller delvis med avgifter. Avgifterna sätts för att täcka kommunens kostnader för respektive verksamhet och får enligt lag inte användas till andra områden.

Taxor och avgifter 2019 beslutade i kommunfullmäktige
PDF
Taxor och avgifter 2019 beslutade i kommunstyrelsen
PDF
Taxor och avgifter 2018 beslutade i kommunstyrelsenPDF
Taxor och avgifter 2018 beslutade i kommunfullmäktigePDF
Taxor och avgifter 2017

PDF
För taxor gällanda VA, klicka här.

Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad: 12 december 2018