Den 26 maj är det val till Europaparlamentet. Nedan presenteras information om valet.

Valsedlar
På alla ställen där väljarna kan rösta lägger röstmottagarna ut partivalsedlar (valsedlar med endast partiets namn) för de partier som vid något av de två senaste valen till Europaparlamentet har fått mer än 1 procent av rösterna i hela landet. Partierna ska begära att de vill ha sina valsedlar utlagda. På alla ställen där väljarna kan rösta lägger röstmottagarna ut blanka valsedlar.


Nytt för i år: Valnämnden ansvarar för att namnvalsedlar (valsedlar med partinamn och kandidater) finns i respektive lokal i det fall då ett parti fått mer än 1 % av rösterna i landet de senaste två valen och bara har en valsedel.

Har partiet mer än en valsedel eller inte har fått mer än 1 % av rösterna i landet ansvarar partiet själv för valsedlarna. Röstmottagarna ansvarar för ordningen i valsedelställen.

Placering av valsedlar i valsedelsställ
Valnämnden har beslutat att valsedlarna skall placeras i bokstavsordning, från A-Ö, nedifrån och upp i valsedelsställ som tillhandahålls av Valnämnden i samtliga röstningslokaler och i vallokal. Inga andra valsedelsställ tillåts.

Valdistrikt
Arjeplogs kommun är ett valdistrikt och hela Sverige är en valkrets.

Vallokal
Vallokalen på Medborgarhuset Arjeplog hålls öppen på valdagen klockan 08.00 – 21.00. På medborgarhuset går det också bra att förtidsrösta 08.00 - 21.00.

Förtidsröstning
Förtidsröstningen pågår 8 maj till 26 maj. Det går att rösta i vilken röstningslokal som helst i hela Sverige. Nedan är alla förtidsröstningslokaler i Arjeplog och dess öppettider presenterade.

Partiers kontaktperson
Valnämnden ber partierna lämna kontaktuppgifter till personer som kan nås på valdagen. Uppgifterna mailas till anna.karlsson@arjeplog.se.

Affischering
Affischering är endast tillåten på följande områden:
KartorPDF

Följande affischer finns tillgängliga för nedladdning och uppsättning:
FörtidsröstningPDF

Rösträtt
För att ha rösträtt måste personen fyllt 18 år senast på valdagen.. Rösträtten bestäms av uppgifterna i Skatteverkets folkbokföringsregister 30 dagar före valdagen. Den som har rösträtt till Riksdagen har också rösträtt i valet till Europaparlamentet.

Röstkort
Röstkorten ska ha delats ut till alla röstberättigade den 8 maj. Om någon tappat bort sitt röstkort, inte fått något, eller vill ha det skickat till en annan adress går det att beställa ett så kallat dubblettröstkort. Dubblettröstkoret innehåller samma information som röstkortet. Den röstberättigande kan höra av sig till kommunen, länsstyrelsen, Valmyndigheten (020-825 825) eller till en utlandsmyndighet för att få ett dubblettröstkort skickat till sig. Dubblettröstkort kan också skrivas ut i vissa röstningslokaler.

Kontakt
Valtelefon, öppen från den 23 april 0961-144 41
Anna Karlsson 0961-141 30
Anette Burman Labba 0961-144 42
John Wennström, valnämndens ordförande 070 - 660 44 99

Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad: 11 april 2019