Förskola och skola

Förskola
Vi lägger stor vikt vid utomhusaktiviteter. Att vistas i skog och mark gör att barnen får en förståelse och känsla för sin egen kultur och historia.
Arjeplogs kommun har en förskola i tätorten med åtta avdelningar.

Grundskolaöppnas i nytt fönster
Vi arbetar i större eller mindre grupper, ibland årskursöverskridande, för att på bästa möjliga sätt tillvarata elevernas individuella möjligheter att utvecklas.
Grundskoleverksamhet bedrivs på två skolor i centralorten: Öbergaskolan för förskoleklass och årskurs 1-6, och Kyrkholmsskolan för årskurs 7-9.

Gymnasieskolaöppnas i nytt fönster
Hornavanskolan, erbjuder eleverna stora möjligheter att själva påverka skolans atmosfär och identitet. Skolan har ett gott internationellt renommé, och ett nära samarbete med bilindustrin. Här studerar ungdomar och vuxna, sida vid sida.

Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad: 17 januari 2018