Anmälan till rektor

Skollagen

3 kap. Barns- och elevers utveckling mot målen

Utredning

8 § Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett nationellt prov, genom uppgifter från lärare, övrig skolpersonal, en elev eller en elevs vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, ska detta anmälas till rektorn. Rektorn ska se till att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. Behovet av särskilt stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation.

Samråd ska ske med elevhälsan, om det inte är uppenbart obehövligt.

Om en utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd, ska han eller hon ges sådant stöd.

Åtgärdsprogram

9 § Ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som ska ges särskilt stöd. Av programmet ska det framgå vilka behoven är, hur de ska tillgodoses och hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas. Eleven och elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta när ett åtgärdsprogram utarbetas.

Åtgärdsprogrammet beslutas av rektorn. Om beslutet innebär att särskilt stöd ska ges i en annan elevgrupp eller enskilt enligt 11 § eller i form av anpassad studiegång enligt 12 § får rektorn inte överlåta sin beslutanderätt till någon annan.

Om en utredning enligt 8 § visar att eleven inte behöver särskilt stöd, ska rektorn eller den som rektorn har överlåtit beslutanderätten till i stället besluta att ett åtgärdsprogram inte ska utarbetas.

Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad:

Kontaktuppgifter till rektorer och elevhälsa

Rektor förskolan
Lene Høgnes Jørgensen
Telefon: 0961 - 141 72

Rektor grundskolan
Helen Lindberg
Telefon: 0961-142 80

Rektor gymnasiet
Nina Lango
Telefon: 070-283 49 30

Specialpedagoger
Karina Karlsson
Telefon: 0961-141 75
Mobil: 073 - 021 57 47

Eva Bergström
Telefon: 0961-142 34
Mobil: 073 - 021 29 97

Kajsa Markström
Telefon: 0961-142 87
Mobil: 072 - 208 85 06

Användbara länkar
Anmälan till rektor Pdf, 118 kB, öppnas i nytt fönster.
Rutin vid anmälan till rektor om svårigheter att nå målen/svårigheter i skolsituationen Pdf, 339.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Öppettider
Måndag-torsdag
08.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredag
08.00-12.00 och 13.00-15.00

Vecka 25-32 måndag-fredag
09.00-12.00 och 13.00-15.00

Dag före afton
08.00-12.00
Dag före röd dag
08.00-12.00
Klämdag
10.00-12.00

Medborgarservice
0961 - 144 44
Mån-Fre: 08.00-16.00
kommun@arjeplog.se

Växel: 0961 - 140 00