Norrbus

Siluetter av människor som tillsammans hjälps åt att dra i ett rep.

Norrbus - Samverkan kring barn och ungdomar i Norrbotten

Norrbottens läns landsting och kommunerna i Norrbotten har antagit gemensamma riktlinjer för samverkan kring barn och unga med sammansatta behov.

Målet för arbetet kring barn och unga i Norrbotten är att alla barn och unga har ett sådant stöd att de i möjligaste mån kan fostras, bo och leva i sin familj och vara kvar i sin grupp/klass som de tillhör.

Metod
Samverkan ska ske inom ramen för respektive verksamhets ordinarie organisation och ansvarsområden.

Samverkan innebär att sekretessen måste hanteras på ett juridiskt rätt sätt. Enklast sker detta genom att verksamheten har vårdnadshavarens/barnets/ungdomens godkännande. Samverkan kan också ske genom konsultation/råd från specialistverksamheterna i avidentifierade ärenden, vilket innebär att godkännande inte behöver inhämtas.

Individnivå
Nätverksmötet syftar till att få en helhetsbild av den unges/barnets och familjens resurser och behov. De professionella aktörerna ska prioritera sådana nätverksmöten. Mötet ska komma till stånd senast inom 2 veckor. Om det konstateras att behov av insatser finns från flera aktörer ska en gemensam, skriftlig genomförandeplan upprättas och undertecknas. En samordnare utses. Den som aktualiserar ett möte ska inhämta vårdnadshavares godkännande.

Samverkansrutiner Norrbus mars 2012 Arjeplog Pdf, 120.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Samtycke till utlämnande av uppgifter Norrbus Pdf, 83.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Publicerad av: Norea Dahlberg
Senast ändrad:

Information

Enhetschef Individ- och familjeomsorgen
Harriet Rickman

Telefon 0961-142 22

Mottagningstelefon:
070-208 23 86
ifo@arjeplog.se

Orosanmälan Pdf, 121.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Skolsköterska
Inga-Lena Mattsson
Telefon 0961 - 141 64
Mån-Fre 07.00-16.15


 

Kontakt

Öppettider
Växel: 0961 - 140 00
Mån-Fre: 8.00-17.00

Dag före röd dag:
09.00-13.00

Medborgarservice
0961-144 44
Mån-Fre: 09.00-16.00

Socialtjänsten
ifo@arjeplog.se
Mån-Fre: 09.00-16.00

Lunchstängt: 12.00-13.00
kommun@arjeplog.se