Allmänt om förskola

Arjeplogs förskola ligger i närheten av biblioteket och idrottsanlägning. Här finns också närhet till både skog och vatten. Förskolan inrymmer i dagsläget sex avdelningar, varav en avdelning är en samisk avdelning.

Arjeplogs kommun är förvaltningskommun för minoritetsspråket samiska. På vår samiska avdelning strävar vi efter att ge de barn som har samisk minoritetstillhörighet tillgång till sitt språk och sin kultur, samt att stärka deras kulturtillhörighet genom visat intresse för det samiska språket och den samiska kulturen.

Vi vill även att alla barn ska få kunskap samt utveckla känsla och respekt för andra kulturer på hela förskolan.

Maxtaxa och regler

Arjeplogs kommun tillämpar maxtaxa. I avgiften ingår frukost, mellanmål och lunch för barn med hel maxtaxa.

När barn fått plats i förskolan ska föräldrarna lämna inkomstuppgift till förskoleavdelningen. Föräldrar är skyldiga att skriftligen lämna ny inkomstuppgift vid förändrad inkomst eller vid förändrade familjeförhållanden. Avgiften beräknas även med hänsyn till om föräldrarna är sammanboende eller inte.

Mer information om taxor och tillämpningsregler finns i  dokumentet 'Taxor och Avgifter' som du hittar till höger på sidan, under Information.

Allmän förskola för 3-5-åringar

Alla tre-, fyra- och femåringar har enligt lag rätt till Allmän förskola 525 timmar per år eller 15 timmar per vecka. Rätten till allmän förskola gäller från höstterminen det år barnet fyller tre år till och med vårterminen det år barnet fyller sex år och är avgiftsfri.

Den allmänna förskolan följer skolans läsårstider och omfattar inte lovdagar. Det vill säga att uppehåll görs vid lov. Vid lovtillsyn debiteras minst fjorton dagars avgift.

Kommunen har en skyldighet att anordna plats men det är frivilligt för barnen att delta i verksamheten.

Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad:

Information

Rektor förskolan
Lene Høgnes Jørgensen
Telefon: 0961 - 141 72

Användbara länkar:
Skolverket Länk till annan webbplats.

Taxor och avgifter

Kontakt

Öppettider
Måndag-torsdag
08.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredag
08.00-12.00 och 13.00-15.00

Vecka 25-32 måndag-fredag
09.00-12.00 och 13.00-15.00

Dag före afton
08.00-12.00
Dag före röd dag
08.00-12.00
Klämdag
10.00-12.00

Medborgarservice
0961 - 144 44
Mån-Fre: 08.00-16.00
kommun@arjeplog.se

Växel: 0961 - 140 00