Fordonstestteknik

Fordonstestteknik:
Programmet har riksintag.
Fordons- och transport riktar sig till dig som är intresserad av tekniken i och kring olika motordrivna fordon. Du lär dig om funktion, konstruktion och service av fordon. Fordon- och transportprogrammet utbildar för verksamheter som ligger i teknikutvecklingens framkant. På Hornavanskolan kan du läsa den särskilda varianten Fordonstestteknik, inriktning personbil.

  • Fordonstestteknikern ska arbeta med installation, service, felsökning,reparation och underhåll av fordon och mätutrustning i samband med fordonstester.
  • Fordonstestteknikern ansvarar även för insamling och systematisering av data av rutinkaraktär på grundläggande nivå. Det kan innebära både arbete med simulatorer och testkörning av fordon i olika miljöer, för detta krävs bland annat en testförarlicens.

Utbildningen ska ge eleverna en gedigen fordonsteknisk kunskap för reparation och service samt kompetens med särskilt fokus på test av fordon samt kunskap och kompetens att hantera olika typer av mätutrustning och simulatorer i samband med fordonstester.

I kursen Fordonstestteknik ges de grundläggande kunskaperna som krävs för att eleven ska förstå och med säkerhet kunna utforma, anpassa och montera testutrustning i moderna fordon, inklusive el- och hybridfordon. I elfordon handlar just nu mycket om test och utveckling av batterierna och grundläggande elkunskaper är av största vikt. En fordonstesttekniker arbetar med utveckling av produkter där säkerhetsföreskrifter och rekommendationer för handhavande inte är färdigt. Därför är av arbetsmiljö-, säkerhets och produktutvecklingsskäl nödvändigt med högre kompetens i ellära och elmätteknik än vad som vanligtvis ges inom fordonsprogrammet.

Läsa vidare efter Fordons- och transportprogrammet

Det finns även möjligheter för dig som vill läsa vidare på yrkeshögskola, universitet eller högskola efter gymnasiet. Då ska du förutom din yrkesexamen ha godkända betyg i:

Svenska eller svenska som andraspråk 2 (Ingår i de programgemensamma ämnena)

· Svenska 3 (Möjligt att läsa inom programfördjupningen)

· Engelska 6 (Kan läsas som individuellt val eller som utökat program)

APL på Fordons- och transportprogrammet (FT)

På Fordons- och transportprogrammet ingår APL, Arbetsplatsförlagt lärande. Det betyder att du ett antal veckor kommer jobba på en arbetsplats inom ditt yrkesområde. Det arbetsplatsförlagda lärandet ska bidra till att du på Fordons- och transportprogrammet utvecklar dina yrkeskunskaper och får en inblick i det yrket du har valt. Det är även bra för att skapa kontakter och få testa dina kunskaper du har lärt dig i skolan.

Exempel på vad som ingår i den nya kursen:

Insamling av testdata genom testrutiner under körning. – Nätverk, kommunikation och diagnos. – Fördjupad systematisering av testdata och utvärdering av resultat. –

Förbränningsmotorteknik. – Alternativa energikällor i fordon. – El- och hybridmotorer. Säkerhetsaspekter vid hantering, laddning, krock och stora effektuttag för elfordon. Uppvärmning, laddning och snabbladdning i kallt klimat av elfordon. – Motortester i rig.

Emissionstester, avgasrening och lagkrav kring emissioner. – Kunskap om olika säkerhets- och stabilitetssystem i bil samt testrutiner för dessa.

Praktisk övningskörning med syfte att erhålla testförarlicens. – Fördjupad teknisk kunskap i aktuella utvecklingsområden inom fordonstest.

Arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor för verksamheten. – Företagandets villkor, sekretessfrågor under arbete med fordonstestverksamhet.

Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad:

Information

Rektor
Nina Lango
Telefon: 070-283 49 30

SYV
Linda Lundström
Telefon: 0961-142 13

Administration
Hornavanskolan
Telefon: 0961 - 142 04/141 84

Användbara länkar:
Blanketter