Examensarbete och praktik

Skulle du vilja göra ditt examensarbete eller praktik hos oss på Arjeplogs kommun? Då är du varmt välkommen att höra av dig till oss. Här kommer vi lista exempel på examensarbeten som skulle kunna genomföras. Har du egna idéer om vad du skulle vilja göra är du varmt välkommen att kontakta oss.

Medborgarkontoret som försvannPDF

Säker och trygg kommunPDF

Marknadsföring HornavanskolanWord

Stipendium

Arjeplog delar ut två stipendium årligen på 10 000 och därtill hörande reseersättning mellan studieort och företag, upp till 3 000 kr. Stipendierna avser genomfört examensarbete/uppsatsuppdrag för företag eller organisation verksam inom Arjeplogs kommun.

Eventuellt stipendium beslutas om i varje enskilt fall och är kopplat till faktisk prestation. Uppdragsgivaren kommer att kontaktas inför stipendiebeslut.

Grundkrav för stipendierna:
- Examensarbetet/uppsatsen ska vara examinerat och betygsatt vid universitet/högskola. Blanketten för stipendieansökan ska skrivas under av examinator eller motsvarande och betyget ska anges. Utdrag ur Ladok godkänns också. Examensarbetet/uppsatsen ska vara redovisat för uppdragsgivaren och ett exemplar av den färdiga rapporten ska ha lämnats dit. Även uppdragsgivaren ska skriva under blanketten för stipendieansökan.
- Sammanfattning av examensarbetet/uppsatsen ska lämnas in tillsammans med stipendieansökan.
- Stipendieansökan som uppfyller ovan nämnda krav ska skickas in så snart examensarbetet/uppsatsen examinerats och betygsatts.


Huvudsakliga urvalskriterier:
- Uppdragsgivarens upplevda nytta av examensarbetet/uppsatsen.
- Uppdragsgivarens uppfattning av studentens engagemang och intresse.
- Betyg på examensarbetet/uppsatsen.

Kontakta Martin Stråmo för att få ansökningsblankett.

Publicerad av: Lotta Lestander
Senast ändrad: 15 maj 2017

Information

Utvecklingssekreterare
Lotta Lestander
Telefon: 076-784 03 69


Kontakt

Öppettider
Växel: 0961-140 00
Mån-Fre: 8.00-16.00


Besök Tingsbacka
Mån-Tors: 8.00-17.00
Fre: 8.00-16.00

Lunchstängt: 12.00-13.00
kommun@arjeplog.se

Besök oss

Arjeplogs Kommun
Tingsbacka, Storgatan 20