Slutbetyg inom vuxenutbildningen

1 juli 2021 sista datum för att utfärda slutbetyg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Elever som fått betyg efter den gamla läroplanen med sifferbetyg eller G-MVG kan fram till 1 juli 2021 fylla i hålen i betygen så ett slutbetyg kan utfärdas och eleven blir behörig till högskolestudier. Efter 1 juli 2021 kan bara gymnasieexamen utfärdas enligt den nya läroplanen. Många gamla kurser blir då ogiltiga, och mycket måste läsas om för att passa mot de nya kriterierna.

Från skolverkets hemsida

Regeringen har beslutat att förlänga möjligheten att utfärda slutbetyg på komvux ytterligare ett år till 1 juli 2021.

Efter den 1 juli 2021 går det inte längre att utfärda slutbetyg inom kommunal vuxenutbildning (komvux) på gymnasial nivå. I dagens komvux har slutbetyget ersatts av gymnasieexamen. Men om en elev har betyg som är satta före den 1 juli 2012 har rektorn kunnat besluta om att utfärda slutbetyg under vissa förutsättningar. Den möjligheten kommer nu att tas bort och sista datum för att utfärda ett slutbetyg är den 1 juli 2021. Efter det kan man bara utfärda gymnasieexamen för elever inom komvux på gymnasial nivå. I en sådan får bara nya kurser på gymnasial nivå ingå.

Regeländringen är beslutad för att underlätta för de elever som drabbas av nedstängningen av den kommunala vuxenutbildningen (komvux) under den rådande coronakrisen. Ändringen innebär att slutbetyg från komvux på gymnasial nivå får utfärdas fram till och med den 1 juli 2021. För att slutbetyg även fortsatt ska ge behörighet till utbildning inom högskolan eller yrkeshögskolan ska äldre bestämmelser om sådan behörighet fortsätta att gälla för den som senast den 1 juli 2021 har fått slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning.


Publicerad av: Inger Holgersen
Senast ändrad:

Kontakt

Öppettider
Måndag-torsdag
08.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredag
08.00-12.00 och 13.00-15.00

Vecka 25-32 måndag-fredag
09.00-12.00 och 13.00-15.00

Dag före afton
08.00-12.00
Dag före röd dag
08.00-12.00
Klämdag
10.00-12.00

Medborgarservice
0961 - 144 44
Mån-Fre: 08.00-16.00
kommun@arjeplog.se

Växel: 0961 - 140 00

Besök oss

Arjeplogs Kommun
Tingsbacka, Storgatan 20