Individ- och familjeomsorgen

Ett barn står med armen om sin hund, på toppen av ett berg, och blickar ut över en sjö.

Individ- och familjeomsorgen finns på Storgatan 20 ”Tingsbacka” vi tar enbart emot bokade besök. Förbokning kontakta oss via vår mottagningstelefon 070-208 23 86 eller på vår mail ifo@arjeplog.se.

Socialtjänstens individ- och familjeomsorg har ett brett ansvarsområde. Där ingår bland annat ekonomiskt bistånd, missbruks- och beroendevård, famijerätt, familjerådgivning och barn- och ungdomsvård.

Våra arbetsuppgifter regleras främst i Socialtjänstlagen som bygger på frivillighet och att den enskilde har ansvar för sitt liv. Verksamheten ska bygga på respekt för människans självbestämmanderätt och integritet. När åtgärder rör barn ska det särskilt beaktas vad hänsyn till barnets bästa kräver.

Information på andra språk

Den senaste tidens desinformationskampanj där det framförs falska uppgifter om socialtjänstens arbete, bland annat i sociala medier, har ökat behovet av korrekt information.

Därför har Socialstyrelsen sammanställt information och samlade länkar till material som rör socialtjänstens område, både på svenska och på flera andra språk.

Det finns även svar på frågor om LVU, lagen om vård av unga, på svenska, arabiska, ryska och engelska.

Information om svensk socialtjänst på flera språk hos Socialstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Tystnadsplikt

Socialtjänsten arbetar under sträng sekretess och har tystnadsplikt. Detta innebär att inga personuppgifter lämnas till obehöriga.

Kontakt

Du som vill få kontakt, ring 0961-140 00 (växeln) eller ifo@arjeplog.se.

IFO:s kvalitetsledningssystem Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stödchatten.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Stödchatten är en konfidentiell plattform där man kan få stöd och hjälp kring sin utsatthet. Den är en del av Freezonen, kvinno-tjej-brottsofferjour som är landets största kombinerade jour och har varit verksam sedan 1991. De har en unik kompetens kring våld och våldsutsatthet, samt brottsförebyggande arbete

Behöver du öppna länken utan spårning, se följande:

Microsoft Edge: högerklicka på länken och välj Öppna länk i InPrivate-fönster.
Chrome: högerklicka på länken och välj Öppna länk i inkognitofönster.
Firefox: högerklicka på länken och välj Öppna länk i nytt privat fönster.
Safari: Gå till arkiv och välj Nytt privat fönster. I det nya fönstret, skriv in adressen.

Samtal om våld – att välja frihet..

Blir du för arg på din partner? Har du svårt att kontrollera dig? Har du varit våldsam i en nära relation? Har du problematik med svartsjuka? Har du ett beteende som du vill förändra?

Det finns hjälp att få!

“Våld är varje handling riktad mot en annan person som genom denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker samt får denna person att göra något mot sin vilja eller avstår från något som den vill”. - Per Isdal

Samtal om våld är en behandlingsstruktur som riktar sig till dig som utövat våld i nära relationer.

Fysiskt våld - Psykiskt våld - Sexuellt våld/tvång - Ekonomiskt våld - Materiellt våld - Latent våld - Försummelse

Funderar du över ditt beteende eller vill du ha hjälp!?

Kontakta
Cajsa Norén
0961-142 24
cajsa.noren@arjeplog.se
Individ- och familjeomsorgen
Arjeplogs kommun

Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad:

Kontakt

Öppettider
Måndag-torsdag
08.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredag
08.00-12.00 och 13.00-15.00

Vecka 25-32 måndag-fredag
09.00-12.00 och 13.00-15.00

Dag före afton
08.00-12.00
Dag före röd dag
08.00-12.00
Klämdag
10.00-12.00

Medborgarservice
0961 - 144 44
Mån-Fre: 08.00-16.00
kommun@arjeplog.se

Växel: 0961 - 140 00