Individ- och familjeomsorgsenheten

Via individ- och familjeomsorgen i Arjeplogs kommun kan du få hjälp, stöd och rådgivning i olika livssituationer. Individ- och familjeomsorgen har ett brett ansvarsområde. Där ingår bland annat ekonomiskt bistånd, missbruks- och beroendevård, familjerätt, familjerådgivning och barn- och ungdomsvård.
Det arbete som utförs inom individ- och familjeomsorgen grundar sig framför allt på bestämmelser i Socialtjänstlagen.


Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad: 16 maj 2019

Information

Socialchef
Robert Cortinovis
Telefon 0961 - 142 76

Enhetschef Individ- och familjesomsorgen
Harriet Rickman
Telefon 0961 - 142 22

Kontakt

Öppettider
Växel: 0961-140 00
Mån-Fre: 8.00-16.00


Besök Tingsbacka
Mån-Tors: 8.00-17.00
Fre: 8.00-16.00

Lunchstängt: 12.00-13.00
kommun@arjeplog.se

Dexter

Skolexpedition för:
-Grundskola och gymnasiumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

IST Förskola

Skolexpedition för:
-Förskola och skolbarnomsorglänk till annan webbplats