Misstanke att barn far illa

Om du misstänker att ett barn eller en ungdom riskerar att fara illa bör du kontakta socialtjänsten.

Anmälan om barn som far illa
Om man misstänker att ett barn far illa och behöver skydd genom socialtjänsten bör man anmäla detta till socialtjänsten En anmälan kan göras både skriftligt och muntligt genom t.ex. telefonsamtal till någon socialsekreterare. De uppgifter man behöver lämna är vem anmälan avser, vad som föranleder anmälan, var barnet finns och vem som gör anmälan.

Om du anser att ett barn är i akut fara ska du ringa omedelbart till polis - 112. Polisen är skyldig att rapportera vidare till socialtjänsten all fara som rör barn.

Anonym anmälan
En anmälan kan också göras anonymt och behandlas precis på samma sätt som övriga anmälningar. Men om den som skriver, kommer på besök eller ringer uppger sitt namn är han eller hon inte anonym. Då kan socialtjänsten inte hemlighålla den uppgiften för den anmälan gäller. Vi prövar då om sekretesskydd är aktuellt, men någon garanti för anonymitet kan inte ges eftersom den frågan ytterst avgörs av domstol. 

Om anmälan görs anonymt är det viktigt att den är så utförlig som möjligt eftersom socialförvaltningen då saknar möjlighet att få kompletterande information från den som anmält.

Sekretesskydd vid anmälan
En enskild person som gjort anmälan kan i vissa fall ges sekretesskydd enligt sekretesslagen om man misstänker att anmälaren kan bli utsatt för hot och trakasserier.

Anmälningsskyldighet
Personer som arbetar i verksamheter som berör barn och ungdom, t.ex. inom skolan, hälso- och sjukvården och inom socialtjänsten har anmälningsskyldighet enligt lag. Detta gäller personer inom både offentlig och privat tjänst inom dessa verksamhetsområden. Anmälningsskyldigheten inträder när det finns anledning att misstänka att barnet kan behöva skydd genom socialtjänsten. 

Kan man få veta hur det går?
Den som gör en anmälan till socialnämnden vill ibland veta vilka åtgärder nämnden har vidtagit med anledning av anmälan. Sådana uppgifter kan dock inte lämnas utan medgivande från den ärendet rör.

 

Om du misstänker att ett barn far illa kan du anmälaPDF det till Individ- och familjeomsorgen, polisen eller skolan. Du kan välja om du vill vara anonym.

Mottagningstelefon: 070-208 23 86

Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad: 24 juni 2019

Information

Enhetschef Individ- och familjeomsorgen
Harriet Rickman
Telefon 0961-142 22

Mottagningstelefon
070-205 23 86

ifo@arjeplog.se

OrosanmälanPDF

BUP Piteå
Lasarettsvägen 14, Piteå Telefon 0911 - 750 60

Användbara länkar:
Samverkansrutiner NorrbusPDF
Socialstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Öppettider
Växel: 0961 - 140 00
Mån-Fre: 8.00-17.00

Dag före röd dag:
09.00-13.00

Medborgarservice
0961-144 44
Mån-Fre: 09.00-16.00

Socialtjänsten
ifo@arjeplog.se
Mån-Fre: 09.00-16.00

Lunchstängt: 12.00-13.00
kommun@arjeplog.se

Dexter

Skolexpedition för:
-Grundskola och gymnasiumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

IST Förskola

Skolexpedition för:
-Förskola och skolbarnomsorglänk till annan webbplats

Evenemang
Oktober
ti on to fr
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31