Norrbus

Norrbottens läns landsting och kommunerna i Norrbotten har antagit gemensamma riktlinjer för samverkan kring barn och unga med sammansatta behov.

Målet för arbetet kring barn och unga i Norrbotten är att alla barn och unga har ett sådant stöd att de i möjligaste mån kan fostras, bo och leva i sin familj och vara kvar i sin grupp/klass som de tillhör.

Metod
Samverkan ska ske inom ramen för respektive verksamhets ordinarie organisation och ansvarsområden.

Samverkan innebär att sekretessen måste hanteras på ett juridiskt rätt sätt. Enklast sker detta genom att verksamheten har vårdnadshavarens/barnets/ungdomens godkännande. Samverkan kan också ske genom konsultation/råd från specialistverksamheterna i avidentifierade ärenden, vilket innebär att godkännande inte behöver inhämtas.

Individnivå
Nätverksmötet syftar till att få en helhetsbild av den unges/barnets och familjens resurser och behov. De professionella aktörerna ska prioritera sådana nätverksmöten. Mötet ska komma till stånd senast inom 2 veckor. Om det konstateras att behov av insatser finns från flera aktörer ska en gemensam, skriftlig genomförandeplan upprättas och undertecknas. En samordnare utses. Den som aktualiserar ett möte ska inhämta vårdnadshavares godkännande.

Samverkansrutiner Norrbus mars 2012 ArjeplogPDF
Samtycke till utlämnande av uppgifter NorrbusPDF

Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad: 10 juli 2019

Information

Enhetschef Individ- och familjeomsorgen
Harriet Rickman

Telefon 0961-142 22

Handläggare, 09:00-10:00
Maria
0961-142 61

OrosanmälanPDF

Skolsköterska
Inga-Lena Mattsson
Telefon 0961 - 141 64
Mån-Fre 07.00-16.15


 

Kontakt

Öppettider
Växel: 0961 - 140 00
Mån-Fre: 8.00-17.00

Dag före röd dag:
09.00-13.00

Medborgarservice
0961-144 44
Mån-Fre: 09.00-16.00

Socialtjänsten
ifo@arjeplog.se
Mån-Fre: 09.00-16.00

Lunchstängt: 12.00-13.00
kommun@arjeplog.se

Dexter

Skolexpedition för:
-Grundskola och gymnasiumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

IST Förskola

Skolexpedition för:
-Förskola och skolbarnomsorglänk till annan webbplats

Evenemang
Oktober
ti on to fr
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31