Försörjningsstöd

Via individ- och familjeomsorgen i Arjeplogs kommun kan du få hjälp, stöd och rådgivning i olika livssituationer. Det arbete vi utför inom individ- och familjeomsorgen grundar sig framför allt på bestämmelser i Socialtjänstlagen.

Enligt Socialtjänstlagen har alla som vistas i en kommun rätt att få bistånd till sin försörjning, om det inte går att lösa problemen på annat sätt. Hur den hjälp du får ska se ut regleras inte i detalj av lagen, det individuella behovet avgör vilken hjälp du kan få.

Vad är försörjningsstöd?

Om du inte har tillräckliga inkomster för att försörja dig kan du ansöka om försörjningsstöd. Försörjningsstöd är samhällets yttersta skyddsnät när alla andra alternativ till försörjning är uttömda.

Vilken hjälp du kan få beror på din och din familjs ekonomi och situation. Makar och sammanboende har försörjningsansvar för varandra och föräldrar är försörjningsansvariga för sina barn så länge de går i gymnasieskolan.

Försörjningsstöd ska täcka kostnader för livsmedel, kläder, fritid, personlig hygien, dagstidning, telefon och tv-avgift och baseras på en norm, Riksnormen. Riksnormen är gemensam för alla kommuner och beslutas av regeringen. I försörjningsstödet ingår även skäliga kostnader för andra vanliga behov såsom boende, hushållsel, arbetsresor inom tätorten, fackföreningsavgifter och hemförsäkring För dessa behov görs individuell prövning och kostnaderna ska kunna styrkas.

Vem har rätt att få försörjningsstöd?

För att ha rätt att få försörjningsstöd ska du göra vad du kan för att försörja dig själv. Det gör du genom att till exempel:

  • Arbeta (om du har ett arbete)
  • Vara anmäld som arbetssökande på arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete
  • Vara sjukskriven om du inte kan arbeta.

Du måste nyttja alla möjligheter som finns tillgängliga innan rätt till försörjningsstöd inträder. Detta innebär bland annat att du inte får ha sparade pengar eller andra tillgångar, eftersom du först ska använda de tillgångarna för att försörja dig. Om du ändå inte uppnår en skälig levnadsnivå kan du rätt till försörjningsstöd.

Hur ansöker man om försörjningsstöd?

Ta kontakt med handläggare på Individ- och familjeomsorgen, telefonnummer 0961-140 00 (vx).  Ni kan även fylla i  AnsökanPDF och maila den till ifo@arjeplog.se eller skicka per post till: Individ- och familjeomsorgen, Tingsbacka, 938 81 Arjeplog

Vad ingår i försörjningsstödet?

Försörjningsstödet består dels av en riksnorm och dels av skäliga kostnader utanför riksnormen.
Detta ingår i riksnormenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Detta kan vara skäliga kostnaderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gäller tystnadsplikt?

Att Du får försörjningsstöd samt är registrerad i socialregistret är sektressbelagt enligt
26 kap. 1§ Offentlighets- och sekrtesslag.

All personal inom socialtjänsten har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter om Dig till obehöriga.

Frågor och svar om ekonomiskt bistånd

Vanliga frågor och svar på olika språklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Publicerad av: Madelene Blind
Senast ändrad: 21 maj 2019

Information

Enhetschef Individ- och familjeomsorgen
Harriet Rickman
Telefon 0961-142 22

Handläggare
0961-142 45,
0961-141 32
0961-142 72

Användbara länkar:
Arbetsförmedlingenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Försäkringskassanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Pensionsmyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Socialstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansökningsblankett​
Ansökan försörjningsstödPDF
Förnyad ansökanPDF

Kontakt

Öppettider
Växel: 0961-140 00
Mån-Fre: 8.00-16.00


Besök Tingsbacka
Mån-Tors: 8.00-17.00
Fre: 8.00-16.00

Lunchstängt: 12.00-13.00
kommun@arjeplog.se

Dexter

Skolexpedition för:
-Grundskola och gymnasiumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

IST Förskola

Skolexpedition för:
-Förskola och skolbarnomsorglänk till annan webbplats