15 mars 18:30 - 20:00

André Bengtsson föreläser under rubriken "Möten med 'normalstörda' i en vardag med ADHD".

Samarrangeras med ABF.

Onsdag 15 mars. 18.30-20.00.

Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad: 21 februari 2017