20 januari 11:00 - 12:00

Ekumenisk Gudstjänst, Arjeplogs kyrka

Ekumenisk gudstjänst med Pingstförsamlingen och EFS. Anders Mattson och Eva Karlberg

Söndagsskola SKATTEN

Publicerad av: Turist Turistbyrå
Senast ändrad: 18 januari 2019