20 januari 11:00 - 13:00

Söndagsskola SKATTEN, Kyrkströmsgården

Söndagsskola SKATTEN i Arjeplogs kyrka och Kyrkströmsgården

Kyrkkaffe och kyrkkorv serveras

Publicerad av: Turist Turistbyrå
Senast ändrad: 18 januari 2019