Kungörelser

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till efterbehandlingsåtgärder vid Slagnäs bangård

Synpunkter med anledning av ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen för ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till efterbehandlingsåtgärder vid Slagnäs bangånd ska ges in skriftligen till Umeå Tingsrätt senast den 8 maj 2018.

Läs kungörelsen här.PDF

Ansvarigt organ:
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden

Förvaringsplats för handlingarna:
Biblioteket

Anslaget sattes upp:
2018-04-11

Anslaget tas ned:
2018-05-08

Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad: 30 april 2018

Information

Kanslienheten

Anette Burman Labba
Telefon 0961-144 42

Åsa Andersson
Telefon 0961-144 55

Anne Lene Holmström
Telefon 0961-141 34

Lovisa Carlman
Telefon 0961-141 96

Martin Stråmo
Telefon 0961-141 39

Siv Lestander
T
elefon 0961-141 80

Kontakt

Öppettider
Växel: 0961-140 00
Mån-Fre: 8.00-16.00


Besök Tingsbacka
Mån-Tors: 8.00-17.00
Fre: 8.00-16.00

Lunchstängt: 12.00-13.00
kommun@arjeplog.se

Besök oss

Arjeplogs Kommun
Tingsbacka, Storgatan 20