27 juni 2014

Från och med 2 juli 2014 gäller vissa ändringar i plan- och bygglagen. Detta innebär att det inte krävs bygglov för att utföra vissa åtgärder. I de flesta fall krävs dock en anmälan till kommunen och startbesked innan byggstart.

För mer information läs

Ny plan- och bygglag.PDF

Publicerad av: Yvonne Pauna
Senast ändrad: 27 juni 2014