09 september 2014

Det pågår vägarbete på Galtispuodavägen, väg nr 12980.

Onsdag 10/9 och torsdag 11/9 är framkomligheten mycket begränsad.

Arjeplogs kommun Tekniska enheten

Publicerad av: Yvonne Pauna
Senast ändrad: 09 september 2014