11 augusti 2016

Från och med 1 juli 2016 har kommunen en ny leverantör av företagshälsovård. Det är A-hälsan med bas i Arvidsjaur som fått uppdraget.

A-hälsan är en privat företagshälsa som har funnits sedan 1986 då det var en stadshälsa. Våra lokaler finns i Arvidsjaur på hälsocentralen men vi har kunder i flera närliggande kommuner. Vi är 8 personer som jobbar åt A-Hälsan i dagsläget och har alla kompetenser som behövs för att vara en fullvärdig företagshälsa. Vi blev nyligen godkända som en akademisk hälsa vilket innebär att man arbetar efter validerade metoder och stöttar forskning inom arbete och hälsa.

Tillsammans med våra kunder verkar vi för en god arbetsmiljö där ökad produktivitet, kvalitet och ekonomi går hand i hand med en god hälsa och trivsel på jobbet.

Vi ser fram emot att få arbeta med Arjeplogs kommun och dess medarbetare. Vi har sedan tidigare andra kunder i Arjeplog så det är inget nytt för oss att åka upp men det kommer bli mer regelbundet nu. Det som främst skiljer oss från primärvården är att vi ska arbeta med individen i relation till sitt arbete och förebygga ohälsa och då gäller det att se till helheten på alla nivåer; individ-grupp-ledarskap och organisation. Det ska bli spännande att tillsammans med kommunen få arbeta med arbetsmiljön och få ned sjuktalen som till viss del är ett kvitto på att man har en god arbetsmiljö och ett fungerande rehabiliteringsarbete.

Vad gör en företagshälsovård?

Inom företagshälsan arbetar vi framförallt förebyggande för att skapa arbetsplatser där de anställda är friska och för att förebygga ohälsa. Om du till exempel utsätts för buller, dålig ventilation eller kemikalier i ditt arbete kan företagshälsan undersöka riskerna och lämna förslag på vad som kan göras för att förbättra arbetsmiljön. Vi arbetar även med att förebygga sådant som belastningsproblematik, psykisk ohälsa, stress, konflikter och med att systematisera arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen. Företagshälsan har många utbildningar inom arbetsmiljö som erbjuds både chefer och anställda. Det kan vara en första hjälpen, hjärt-och lungräddning, ergonomi, buller, stress etc.

Läs mer om A-hälsan på www.a-halsan.selänk till annan webbplats

Publicerad av: Erika Forsberg
Senast ändrad: 11 augusti 2016