24 augusti 2016

Fastigheten Kyrkostaden 1:2, Hildas holme, ska säljas genom öppen budgivning. Fastigheten är 4 650m² stor och medger en källarlös bostad i max 2 plan. Hotell eller dylikt medges ej.

Budgivning pågår!

Utgångspris är 500 000 kronor, och utöver köpeskilling så tillkommer anslutningsavgifter för bland annat VA och el. Arjeplogs kommun använder öppen budgivning. Det innebär att du som spekulant lämnar ditt bud till undertecknad på Arjeplogs kommun. Vid kontraktsskrivning lämnas budgivningslistan med namn, telefonnummer, bud och tidpunkt till köpare. Säljaren har alltid fri prövningsrätt och behöver inte sälja till den som lagt det högsta budet.

Bud och frågor om fastigheten lämnas till:
Emil Sundström, 0961-142 59

Publicerad av: Fredrik Westerlund
Senast ändrad: 26 augusti 2016