Hemtjänst

Behöver du hjälp i hemmet kan du beviljas stödinsatser för sådant som du inte klarar på egen hand. Hemtjänst kallas detta stöd och beviljas som bistånd enligt socialtjänstlagen.
 

Hjälp i hemmet

Hjälp i hemmet består av personlig omvårdnad och service.

Personlig omvårdnad

Omvårdnadsinsatser ska tillgodose grundläggande fysiska, psykiska och sociala behov.

Service

Till service räknas städning, hushållssysslor, inköp och ärenden, tvätt/klädvård, matlagning/matdistribution samt trygghetslarm.
 

Anhörigvård

Dina beviljade insater kan i vissa fall utföras av en anhörig/närstående. Som ersättning erhåller den anhörige ett ekonomiskt bidrag.

Den kommunala hemtjänsten är ett tryggt val med dygnet runt verksamhet i en och samma regi.

Vi vill tillgodose varje individs särskilda behov. Vi arbetar utifrån kontaktmannaskap och genomförandeplaner där vi tillsammans med dig planerar utförandet av dina beviljade insatser.

Geografiska områden

Vi finns inom hela Arjeplogs tätort. Vi finns även i glesbygd med grupper i Slagnäs och Laisvall med omnejd.

Vilka tjänster tillhandahåller vi?

Vi erbjuder professionell omvårdnad och service utifrån beviljade insatser enligt Socialtjänstlagen (SOL).

Tid som tjänsterna erbjuds

Som enda utförare av hemtjänst inom Arjeplogs Kommun tillhandahåller vi professionell omvårdnad och service. Dygnet runt, inom tätort.

Vilken/vilka utbildningar har personalen?

Undersköterske- och vårdbiträdesutbildning samt mångårig erfarenhet av vård - och omsorg.

Rättighetsförklaring för äldre & handikappomsorgen, Arjeplogs Kommun

Vi arbetar utifrån rättighetsförklaring vilket innebär att när du anmält behov om stöd och hjälp eller ansökt om bistånd enligt SOL eller LSS garanterar vi att vi följer lagstiftningens regler för tillgänglighet och handläggning:

En biståndshandläggare kontaktar dig inom 5 arbetsdagar. Äldre och handikappomsorgen kan vid akuta händelser, utöver kontorstid, nås via personal på Vaukagården. Handläggningen skall ske så snabbt som möjligt, utan att säkerheten eftersätts. Beslut skall fattas inom högst tre veckor efter att utredningen inletts.

Vi gör alltid en individuell biståndsbedömning utifrån din ansökan och dina behov

Ansökan kan tex gälla:

  • Hjälp i hemmet- hemtjänst , nattpatrull, trygghetslarm, telefonservice, anhörigstöd., hemvårdsbidrag, ledsagning.
  • Daglig Verksamhet
  • Boende för äldre
  • Färdtjänst
  • Riksfärdtjänst

Ansökningsblankett finns i den högra spalten.

Hjälp i hemmet består av personlig omvårdnad och service

När man bor i hushållsgemenskap kan vi komma att ställa krav på att man bistår varandra med hjälp när det gäller serviceinsatser. Mer omfattande vårdbehov  kan däremot inte anses ligga inom ramen för vad man normalt bistår varandra med inom familjen.

Vem tar emot synpunkter eller klagomål hos er?

I första hand vänder du dig till din kontaktperson eller de andra medarbetarna i arbetslaget. Du kan även kontakta enhetschefen per telefon, via brev eller e-post. Dessutom finns en särskild blankett för klagomålshantering "Säg vad du tycker"
 

Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad:

Information

Områdeschef
Bitte Westerlund
Telefon 0961 - 141 31

Bitr. enhetschef
Carina Juuso
Telefon 0961 - 141 46

Användbara länkar:
Ansökan om insatser enligt socialtjänstlagen Word, 42 kB.

Kontakt

Öppettider
Måndag-torsdag
08.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredag
08.00-12.00 och 13.00-15.00

Vecka 25-32 måndag-fredag
09.00-12.00 och 13.00-15.00

Dag före afton
08.00-12.00
Dag före röd dag
08.00-12.00
Klämdag
10.00-12.00

Medborgarservice
0961 - 144 44
Mån-Fre: 08.00-16.00
kommun@arjeplog.se

Växel: 0961 - 140 00

Besök oss

Arjeplogs Kommun
Tingsbacka, Storgatan 20