Avlösning i hemmet

Avlösning i hemmet är en stödinsats som kan ges om din anhörige eller närstående har ett omfattande omvårdnadsbehov.
 

Vem kan få avlösning i hemmet?

Avlösning i hemmet är ett biståndsprövat stöd. Det innebär att man ansöker om avlösning hos kommunen. Hos kommunen utreder en biståndshandläggare vilket hjälpbehov den du vårdar har och vilken avlösning du som vårdar har behov av. Handläggaren beslutar sedan om du är berättigad till avlösning. Ansökan prövas utifrån socialtjänstlagen (SoL).
Du som ansöker måste leva i samma hushåll som din närstående. Avlösningens omfattning beror på vilket behov av avlösning du som vårdar har.
 

Vem utför avlösningen?

Avlösningen utförs av hemtjänsten. En avgift, beroende på avlösningens omfattning, utgår enligt hemtjänstens taxa.
 

Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad:

Information

Biståndshandläggare
Erika Forsberg
Telefon 0961 - 141 92

Sofia Grödén
Telefon 0961-142 45

Kontakt

Öppettider
Måndag-torsdag
08.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredag
08.00-12.00 och 13.00-15.00

Vecka 25-32 måndag-fredag
09.00-12.00 och 13.00-15.00

Dag före afton
08.00-12.00
Dag före röd dag
08.00-12.00
Klämdag
10.00-12.00

Medborgarservice
0961 - 144 44
Mån-Fre: 08.00-16.00
kommun@arjeplog.se

Växel: 0961 - 140 00

Besök oss

Arjeplogs Kommun
Tingsbacka, Storgatan 20