Förordnad vårdnadshavare

Särskild förordnad vårdnadshavare för ensamkommande barn och ungdomar

När barnet/ungdomen har fått permanent uppehållstillstånd (PUT) ska en eller två särskilt förordnade utses. Den gode man som förordnades när barnet/ungdomen kom till Sverige ska då ersättas av en särskild förordnad vårdnadshavare. Gode mannen har dock kvar sitt uppdrag fram till dess att den särskild förordnade vårdnadshavaren är utsedd. Om det bara är en till två månader fram till 18-årsdagen kan godmanskapet kvarstå.

Särskild förordnad vårdnadshavare tillsätts enligt föräldrabalken (1994:381) om barnets/ungdomens föräldrar är avlidna eller varaktigt förhindrade att utöva vårdnaden om barnet/ungdomen. Socialnämnden tar ansvar för att det utses en särskild förordnad vårdnadshavare.

Skillnaden mellan särskild förordnad vårdnadshavare och gode mannen är att:

Gode manuppdraget är att vara väl förtrogen med hela asylprocessen, och föra barnets/ungdomens talan gentemot myndigheter och organisationer och i övrigt vara lämpad att hjälpa nyanlända ensamma barn/ungdomar till rätta under den första tiden i Sverige.

En särskild förordnad vårdnadshavare träder in efter det att barnet/ungdomen har fått permanent uppehållstillstånd, alltså när man fått klartecken att stanna i landet. Särskild förordnad vårdnadshavare ska vara som en förälder utan att ha försörjningsplikt för barnet/ungdomen.

Den särskilt förordnade vårdnadshavaren har hand om mer vardagliga frågor och planerar i samråd med barnet/den unge inför framtiden. Barnet/ungdomen har i samband med att det blivit beviljat uppehållstillstånd redan fått id-kort, bankkonto och ansökt om studiemedel med hjälp av gode mannen. Vårdnadshavaren företräder givetvis barnet/ungdomen vid kontakter med myndigheter och skola. Om barnet/ungdomen bor i familjehem kan familjehemsförälder utses till särskild förordnad vårdnadshavare om de samtycker till detta.

Hur går det till att bli särskild förordnad vårdnadshavare?

Om man vill bli särskild förordnad vårdnadshavare kan man vända sig till den sociala myndigheten. En handläggare träffar den blivande särskilt förordnade vårdnadshavaren för samtal om livssituation, familjeförhållanden, arbete och fritidsintressen. Detta för att se vilka möjligheter som vårdnadshavaren har att tillgodose barnets/ungdomens behov, bland annat i kontakter med viktiga personer och myndigheter. Kontroller görs även i polis-, kronofogde- och socialregister.

Det är Tingsrätten som fattar det slutgiltiga beslutet om vem som blir särskild förordnad vårdnadshavare på förslag från socialnämnden. Uppdraget som särskild förordnad vårdnadshavare upphör när ungdomen fyller 18 år.

Uppgifter som en särskild förordnad vårdnadshavare har är:

  • Ansöka om barnbidrag om barnet är under 16 år, studiebidrag och bistånd enligt socialtjänstlagen.
  • Hjälpa till vid kontakter med hälso- och sjukvård.
  • Ansvara för barnets/ungdomens ekonomi.
  • Hålla kontakt med barnet och boendet.
  • Medverka vid utvecklingssamtal, elevvårdssamtal, utredningar hos skola och socialtjänst och upprättande av vårdplan.
  • Om barnet/ungdomen begått brott eller utsatts för brott - bistå barnet/ungdomen hos polis och domstol.
  • Förberedelse inför 18-årsdagen – bostadskö, adressändring med mera.
  • Som särskild förordnad vårdnadshavare får man ett arvode för uppdraget.

Publicerad av: Madelene Blind
Senast ändrad:

Information

Enhetschef Individ- och familjeomsorgen
Harriet Rickman

Telefon 0961-142 22

Kontakt

Öppettider
Måndag-torsdag
08.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredag
08.00-12.00 och 13.00-15.00

Vecka 25-32 måndag-fredag
09.00-12.00 och 13.00-15.00

Dag före afton
08.00-12.00
Dag före röd dag
08.00-12.00
Klämdag
10.00-12.00

Medborgarservice
0961 - 144 44
Mån-Fre: 08.00-16.00
kommun@arjeplog.se

Växel: 0961 - 140 00

Besök oss

Arjeplogs Kommun
Tingsbacka, Storgatan 20