Nyanlända

En person räknas som nyanländ under sin första tid i Sverige, det vill säga att personen är född utomlands och har varit bosatt och folkbokförd i Sverige i upp till två år. Du som är ny i Sverige och omfattas av lagen om etableringsinsatser har rätt till en etableringslots genom Arbetsförmedlingen.

Den 1 december år 2010 kom en ny lag om etableringsinsatser för vissa nyanlända. Det betyder att Arbetsförmedlingen tar över arbetet från kommunen med att hjälpa nyanlända flyktingar och invandrare att komma in i samhället.

Du som är nyanländ och fyllt 20 år men inte 65 år och som har uppehållstillstånd som flykting, kvotflykting, skyddsbehövande eller är anhörig till dessa har rätt till etableringsersättning. Du som fyllt 18 år men inte 20 år och som saknar föräldrar i Sverige har också rätt till etableringsinsatserna.  Kommunerna har fortfarande ett stort ansvar för mottagningen av nyanlända. De anordnar svenskundervisning och samhällsorientering, ansvarar för boende, skola för barn och ungdomar med mera.

Etableringsreform

Nyanlända flyktingar som folkbokförts i Sverige 1 december 2010 och senare omfattas av Etableringsreformen. Denna hanteras av Arbetsförmedlingen. Information om vad den innebär samt etableringsersättning finns att läsa i nedanstående länk.

Etableringsersättning

Etableringsersättning - länk till Arbetsförmedlingens information Länk till annan webbplats.

Denna information finns även på en hel del andra språk - se Arbetsförmedlingens hemsida! Där hittar du även ansökningsblanketter för Etableringsersättning, på flera olika språk.

Samhällsorientering

Vem betalar introduktionen? Migrationsverket ersätter kommunerna med en statlig ersättning för de personer som bosätter sig i kommunen och som omfattas av den statliga ersättningsförordningen för flyktingmottagande med mera (1990:927). Övriga introduktionsinsatser sker med olika kommunala medel, medel från Arbetsförmedlingen och diverse projektmedel från till exempel EU.

Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad:

Kontakt

Öppettider
Måndag-torsdag
08.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredag
08.00-12.00 och 13.00-15.00

Vecka 25-32 måndag-fredag
09.00-12.00 och 13.00-15.00

Dag före afton
08.00-12.00
Dag före röd dag
08.00-12.00
Klämdag
10.00-12.00

Medborgarservice
0961 - 144 44
Mån-Fre: 08.00-16.00
kommun@arjeplog.se

Växel: 0961 - 140 00

Besök oss

Arjeplogs Kommun
Tingsbacka, Storgatan 20