Avgifter inom hemsjukvård

Arjeplogs kommuns hälso- och sjukvård följer i stort landstingets avgifter med vissa förbehåll;

Den som är inskriven i hemsjukvård betalar en månadsavgift på 250 kr för hemsjukvårdsinsatser

Den som får hembesök av sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast betalar en avgift på 200 kr per gång, max 4 avgifter per månad.

Om bokat hembesök inte avbokas av patient senast dagen före hembesöket debiteras en avgift

Utprovning, bedömning, hantering och utlämnande av hjälpmedel kostar 200 kr. Uppföljning av förskrivningen ingår i den kostnaden.

Vid förskrivning av hjälpmedel tillkommer även kostnaden för hjälpmedlet. De hjälpmedel som förskrivs kan antingen vara en köpekostnad eller en hyreskostnad. Dessa avgifter följer landstingets avgifter och varierar beroende på vad det är för hjälpmedel

Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad:

Kontakt

Öppettider
Måndag-torsdag
08.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredag
08.00-12.00 och 13.00-15.00

Vecka 25-32 måndag-fredag
09.00-12.00 och 13.00-15.00

Dag före afton
08.00-12.00
Dag före röd dag
08.00-12.00
Klämdag
10.00-12.00

Medborgarservice
0961 - 144 44
Mån-Fre: 08.00-16.00
kommun@arjeplog.se

Växel: 0961 - 140 00

Besök oss

Arjeplogs Kommun
Tingsbacka, Storgatan 20