Politik

Politik

I allmänna val vart fjärde år bestämmer medborgarna den politiska sammansättningen i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är högst beslutande organ med 21 ordinarie ledamöter. Fullmäktige fattar beslut i alla viktigare frågor och bestämmer hur kommunens arbete ska organiseras och fördelas samt vilka nämnder som ska finnas. Fullmäktige utser även ledamöter i de kommunala bolagen. Fullmäktige kan liknas vid Arjeplogs "riksdag".

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är fullmäktiges verkställande organ med 9 ordinarie ledamöter. De leder och samordnar kommunens angelägenheter samt har uppsikt över nämnder, utskott och bolagsstyrelser.

Nämnd och utskott

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden ansvarar för miljö, bygg och räddningsärenden. Under kommunstyrelsen finns tre utskott; Allmänna utskottet, Sociala utskottet och Barn- och utbildnings utskottet.

Överblick organisationen

Politisk organisationöppnas i nytt fönster
Organisation, detaljeradöppnas i nytt fönster
FörvaltningsorganisationPDF

Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad: 12 december 2018

Information

Kommunalråd
Britta Flinkfeldt
Telefon 0961 - 141 11

Kommunchef
Peter Andersson
Telefon 0961 - 141 19

Kontakt

Öppettider
Växel: 0961-140 00
Mån-Fre: 8.00-16.00


Besök Tingsbacka
Mån-Tors: 8.00-17.00
Fre: 8.00-16.00

Lunchstängt: 12.00-13.00
kommun@arjeplog.se

Besök oss

Arjeplogs Kommun
Tingsbacka, Storgatan 20