Anslagsbevis

 • Barn- och utbildningsutskottet
  Ansvarigt organ:
  Barn- och utbildningsutskottet
  Sammanträdesdatum:
  2019-03-25
  Datum för protokollets justering:
  2019-03-28
  Förvaringsplats för handlingarna:
  Medborgarservice, Arjeplogs kommun
  Anslaget sattes upp:
  2019-03-28
  Anslaget tas ned:
  2019-04-22
  -------
 • Barn- och utbildningsutskottet - sekretess
  Ansvarigt organ:
  Barn- och utbildningsutskottet - sekretess
  Sammanträdesdatum:
  2019-03-25
  Datum för protokollets justering:
  2019-03-28
  Förvaringsplats för handlingarna:
  Medborgarservice, Arjeplogs kommun
  Anslaget sattes upp:
  2019-03-28
  Anslaget tas ned:
  2019-04-22
  -------
 • Handikapp och pensionärsrådet (HoP-råd)
  Ansvarigt organ:
  Handikapp och pensionärsrådet (HoP-råd)
  Sammanträdesdatum:
  2019-02-06
  Förvaringsplats för handlingarna:
  Medborgarservice, Arjeplogs kommun
  Anslaget sattes upp:
  2019-03-29
  Anslaget tas ned:
  2019-04-23
  -------
 • Miljö-, bygg och räddningsnämnden
  Ansvarigt organ:
  Miljö-, bygg och räddningsnämnden
  Sammanträdesdatum:
  2019-04-09
  Förvaringsplats för handlingarna:
  Medborgarservice, Arjeplogs kommun
  Protokollet justerades:
  2019-04-12
  Anslaget sattes upp:
  2019-04-12
  Anslaget tas ned:
  2019-05-06
  -------
 • Kommunstyrelsen
  Ansvarigt organ:
  Kommunstyrelsen
  Sammanträdesdatum:
  2019-04-08
  Förvaringsplats för handlingarna:
  Medborgarservice, Arjeplogs kommun
  Anslaget sattes upp:
  2019-04-10
  Anslaget tas ned:
  2019-05-03
  -------
 • Kommunstyrelsen - sekretess
  Ansvarigt organ:
  Kommunstyrelsen - sekretess
  Sammanträdesdatum:
  2019-04-08
  Förvaringsplats för handlingarna:
  Medborgarservice, Arjeplogs kommun
  Anslaget sattes upp:
  2019-04-10
  Anslaget tas ned:
  2019-05-03
  -------

Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad: 05 februari 2019

Information

Medborgarservice
Telefon 0961-144 44

Kontakt

Öppettider
Växel: 0961-140 00
Mån-Fre: 8.00-16.00


Besök Tingsbacka
Mån-Tors: 8.00-17.00
Fre: 8.00-16.00

Lunchstängt: 12.00-13.00
kommun@arjeplog.se

Besök oss

Arjeplogs Kommun
Tingsbacka, Storgatan 20